DIPLOM (laadi alla pdf-fail1(laadi alla pdf-fail2)

Nimi: Natalia Pyllu
Sünniaeg ja koht: 08.03.1975, Udmurdi Vabariik, Venemaa
Töökoht: Eesti Rahva Muuseum, õpetaja
Haridus: Eesti ja soome-ugri filoloogia teadusmagister (2001);
1998-2001 Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna magistriõpe;
1998-1999 Tartu Ülikooli õpetajakoolitus;
1992-1998 Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna eesti ja soome-ugri filoloogia põhiõpe;
1982-1992 Bagraš-Bigra keskkool (Udmurdi Vabariik).

Omistatud diplomid/kraadid:
Baccalaureus artiumi kraad eesti keele (võõrkeelena) erialal (1998);
eesti rahvakunsti õpetaja kutsetunnistus (1998);
kõrvaleriala eesti ja võrdlev rahvaluule (1998);
põhikooli ja gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja mitte-eesti õppekeelega koolis kutse (1999);
Magister artiumi kraad uurali keelte erialal (2001).

Keelteoskus: udmurdi, eesti, vene keel (kõnes ja kirjas). Suhtlustasandil mari, inglise keel.

Teenistuskäik:
2014 Eesti Rahva Muuseum, muuseumiõpetaja
2014 Aleksander Puškini kool, eesti keele õpetaja;
2012-2013 Tartu Vene Lütseum, eesti keele ainesektsiooni juhataja;
2011-2014 Tartu Vene Lütseum, eesti keele õpetaja;
2002-2011 Tartu Ülikooli Narva Kolledž, eesti keele assistent;
1999-2002 Tartu Ülikooli Narva Kolledž, eesti keele õpetaja.

 

II. Erialane enesetäiendus

1. TÜ koolitus "Eesti keele kui teise keele õpetamise arendamine. Jätkukoolitus 2021" (30.09-1.10.2021)
2. Koolitus „Eesti keele õpetamine täiskasvanutele. Veebiõppe teemapäev“  (19.03 - 6 tundi)
3. TÜ täiendusprogramm „Eesti keele kui teise keele õpetamise arendamine. Jätkukoolitus 2020“ HVEE. TK 061 (16 tundi) (9.10-10.10.2020) Tartu
4. LAK-õppe põhimõtete rakendamine muuseumipedagoogikas (21.09-22.09, 26.10) Tallinn
5. Koolitus „Grupijuhtimine eesti keele ja kultuuri tundmise klubide eestvedajatele“ (17.06-18.06.2020) Tallinn
6. Kultuuriministeeriumi ja INSA korraldatud koostööpäev. Vunki mano metoodika (10.09-11.09.2020) Otepää
7. Kultuuriasutuste teenusedisaini koolitus- ja mentorprogramm.
Kultuuriteenusena on valminud kultuurikursus „Ela eestlaste elusid“
8. TÜ täiendusõppeprogramm „Eesti keele kui teise keele õpetamise arendamine“ (78 tundi ­­- 3EAP) (21.02.-26.05.2019)
9. TÜ täiendusõppeprogramm „Eesti keele kui teise keele õpetamise arendamine. Jätkukoolitus 2019 “ (20 tundi – 0,75 EAP) (27.09.-30.09.2019)
10. Koolitus „Teada, osata ja suuta, osalemaks elukestvas õppes“ (sotsiaalsed oskused koolitustegevuses) (02.09.-15.10.2019 - 72 tundi).
11. Koolitus „XXI sajandi muuseum“ 2016-2017, Tartu Ülikool, 208 tundi.
12. Õpetajakoolitus AHHAAs „Kuidas viia läbi uurimuslikku õpet?“ (29.-30.01.2018)
13. „Erivajadusega klient“ koolitus giididele (05.03, 12.03.2018)

 

III. Varasemalt läbitud koolitused

1. Koolitus „Hariduslike erivajaduste arvestamine kooli õppekasvatusprotsessis“ ajavahemikul 08.12.2012 – 14.06.2013 – 160 tundi (Tartu);
2. Koolitus „Lõimitud aine- ja keeleõppe metoodika“ ajavahemikul 27.12.2012 – 16.03.2012 – 48 tundi (Tartu);
3. Seminar „Eesti keele teise keelena gümnaasiumi ja põhikooli lõpueksami suulise osa hindamine ja intervjueerimine“ (Tallinn) 1.03.2012;
4. Koolitus „Ühistöö vahendid õppetöös“ (Tartu) - ajavahemikul 05.09.2011- 14.09.2011 – 20 tundi;
5. Koolitus „Erialase võõrkeele õpetamine ja õppimine: uudseid lähenemisviise“ (Tartu) 13.05.2011 – 1 EAP;
6. Koolitus „Õppejõult õppejõule“ (Tartu) - ajavahemikul 8.02.2011- 10.05.2011 - 2 EAP
7. Koolitus „LAK-õpe“ märts 2011 – 1 EAP;
8. Koolitus „E-kursuse loomine õpikeskkonnas Moodle“ jaanuar- märts 2011 – 3 EAP;
9. Koolitus „Üliõpilastööde juhendamine“ (Vihula) - ajavahemikul 12.-13.11.2010 – 8 tundi;
10. Koolitus „Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis“ (Tartu) - ajavahemikul 12.02.2010-08.05.2010 - 156 tundi, 6 EAP;
11. Koolitus „Positiivse keskkonna loomine enesearenduse abil“ (Toila) 14.05.2008 – 8 tundi;
12. Koolitus „Väljundipõhine õppekavaarendus” (Laulasmaa) - ajavahemikul 27.-28.08.2007 – 14 tundi;
13. Koolitus „Õpetajakoolituse õppejõu suhtlemisoskused” (Tartu) – ajavahemikul 05.-06.02.2007 – 16 tundi;
14. Koolitus “Õppimise juhendamine täiskasvanu aspektist” (Narva-Jõesuu) – ajavahemikul 13.-14.10.2006 – 16 tundi;
15. Koolitus “Õpetaja enesekehtestamine” (Viljandi) ajavahemikul 03.-04.02.2006 – 8tundi;
16. Koolitus “Õppejõu töö. Juhendamine. Töö kvaliteet” (Kubija, Võrumaa) ajavahemikul 23.-25.08.2005;
17. Koolitus “Aktiivõppe meetodid õppetöös” (Taagepera, Valgamaa) – 2005;
18. Koolitus “Aktiivõppe meetodid täiskasvanute koolitajale” (Türi) – ajavahemikul 28. -29.08.2003 – 12 tundi;
19. Riigihange “Koolieelsetes lasteasutustes eesti keele kui teise keele õppe aluste loomine ja koolitajate koolitamine” – 2003/2004 – 10AP;
20. Koolitus “Kuidas toimub pagulaste õpe üldhariduskoolis” (Illuka) - 2003 – 80 tundi.