DIPLOM (laadi alla pdf-fail)

Nimi: Tiia Võhma (sünd. Lepik)

Sünniaeg: 10. mai 1965

Sünnikoht: Narva, Eesti

Kodakondsus: Eesti

HARIDUSKÄIK:

2003 – 2007 Tartu Ülikool, magistriõpe (lõpetamata)

1997 – 2001 Tallinna Pedagoogikaülikool, põhikooli eesti keele kui võõrkeele ja kultuuriloo õpetaja

1983 – 1985 Viljandi Kultuurikool, raamatukoguhoidja  

1972 – 1983 Narva 2. keskkool

TÖÖKOGEMUS:

2002 –          MTÜ Tiia Võhma Keeltekool, keeltekooli juhataja

1997 – 2006  Rugodivi kultuurimaja, tõlk

2001 – 2003  FIE Tiia Võhma Keelekursused, keeltekooli juhataja

1993 – 1997  Rugodivi kultuurimaja, eesti keele ringi juhendaja

1992 – 1993  Narva 1. keskkool, eesti keele õpetaja

1989 – 1992  Narva Ehitusmaterjalide Kombinaat, tõlk

1988 – 1989   AÜ komitee nr 114, eesti keele ringi juhendaja

1986 – 1988  EKP Narva Linnakomitee, raamatukoguhoidja

1986 – 1986  Narva Lasteraamatukogu, raamatukoguhoidja

1985 – 1986   Ühing „Teadus”, referent

VIIMASED TÄIENDKOOLITUSED:

„Koolitus- ja koostööprogrammi väljatöötamine ning õpetajate koolitamine“, 64 tundi, 2009 – 2010

„Narva linna giidide koolitus“, 104 tundi, 2014 - 2015

LISAINFO:

Keeleoskus:

eesti keel – emakeel

vene keel – vilunud keelekasutaja (C1)

saksa keel – algaja keelekasutaja (A2)

Arvutioskus:

MS Word, MS Excel

Huvialad:

ajalugu, pedagoogika, psühholoogia, aiandus

Narvas 25.02.2016